KANSO HOSTEL Madrid - Spain
Créditos
Proyecto: Kanso Hostel
Arquitectura: Stone Design
Fotógrafo: Alberto Monteagudo